O nama/About Us

Štamparija  “ART PRES”  nastala je 2000. godine sa željom da vam obezbedi kvalitetnu i odgovornu uslugu, u skladu sa najvišim evropskim standardima i kriterijumima (EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ). Osnovna delatnost je proizvodnja raznih odevnih predmeta, njihova štampa i vez, izrada dresova za sportske aktivnosti i reklamne galanterije. U našoj kompaniji rade iskusni dizajneri, radnici u štampariji, vezu i šivenju, koji u svakom trenutku mogu izaći u susret vašim idejama i zahtevima.

Tehnički dobro opremljena štamparija i konstantno ulaganje u nove tehnologije i stručni kadar usmerili su kompaniju “ART PRES” u sam vrh štamparskog poslovanja u Republici Srbiji. O našem uspehu najbolje svedoči saradnja sa mnogim uspešnim firmama i klijentima, kako iz Srbije tako i iz regiona, koja je vremenom, pored obostrane poslovne koristi postala i zadovoljstvo.

 

                                                Direktor: Aleksandar Jovanović


Printery “ART PRES“ was established in 2000 with endeavour and willing to provide you with quality and responsible services in accordance with European standard and criteria (EN ISO 14001:2004, EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007). The main activity of our company is manufacture of various parts of clothes, their printing and embroidery and workship of sportswear and branding. Our team consists of experienced designers and print workers able and ready to meet all your of ideas, needs and requests.

Technologicaly well equipped printery and constant investment in new technologies and proffessional staff managed to put “ART PRES“ company on the top of printing business in Serbia. The best testimony of our success is cooperation with great number of thriving companies and clients, not only from the territory of Serbia, but from the region as well. With time, besides benefit and mutual vocational interest, that cooperation became a pleasure.

General director: Aleksandar Jovanović